ทับแขก ซันเซ็ท รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 2,400 - 3,000 บาท

http://www.tupkaeksunset.com

sales@tupkaeksunset.com