ซิตี้ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 58 ห้อง, ราคา 350 - 750 บาท