ซี ไซด์ เกสท์เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 120 - 150 บาท