คาริบู ไฮแลนด์ โฮเทล

จำนวนที่พัก 112 ห้อง, ราคา 990 - 4,000 บาท

http://www.caribou-hotel.com

caribou_hotel@yahoo.com , info@caribou-hotel.com