เกษมศานต์ 2

จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 120 - 170 บาท