จันทบุรี โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 120 - 350 บาท