ร้อยเอ็ดธานี

จำนวนที่พัก 182 ห้อง, ราคา 900 - 4,920 บาท