สุภัค โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท