บ้านพัก เรือนแพ

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 500 บาท