โรงแรมแสงฟ้า

จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 110 - 200 บาท