บ้านมะพร้าว

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 2,200 - 4,400 บาท