เกาะทะลุ บ้านมะพร้าว

จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 1,600 - 4,400 บาท