ถ้ำไทร วิว

จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,500 บาท