มอสแมน อินน์

จำนวนที่พัก 70 ห้อง, ราคา 650 - 1,800 บาท