โรงแรมบัวหลวง

จำนวนที่พัก 75 ห้อง, ราคา 170 - 700 บาท