โรงแรมพิบูลย์สุข

จำนวนที่พัก 79 ห้อง, ราคา 190 - 500 บาท