ห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์

จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคา 650 - 2,500 บาท