โรงแรมอมรสุข

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 150 - 400 บาท