โรงแรม 333 เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท