พญาไม้ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 800 - 1,600 บาท

http://www.payamairesort.com