ผากล่อมไพร รีสอร์ท

จำนวน 7 ห้อง ราคา 1,750 บาท

http://www.welcome.co/phaklomphai

phaklomphai@hotmail.com