แควใหญ่ ริเวอร์ ฮัท

จำนวน 20 ห้อง ราคา 750-900 บาท