ฮอลิเดย์เกสท์เฮ้าส์

จำนวน 5 ห้อง ราคา 80 บาทขึ้นไป