เกาะทรายขาว รีสอร์ท

จำนวน 63 ห้อง ราคา 2,000-5,000 บาท

http://www.khonthaitalay.com