เกาะหมาก พาโนรามา

จำนวน 108 ห้อง ราคา 1,000-4,500 บาท