เกาะหมากบุรีฮัท รีสอร์ทธรรมชาติ

จำนวน 30 ห้อง ราคา 1,0000-3,800 บาท

http://www.koohmakburihut.com

tan@koohmakburihut.com