เกาะกระดาด รีสอร์ท

จำนวน 40 ห้อง ราคา 1,800-3,400 บาท