เรือนรับรองเขื่อนศรีนครินทร์

จำนวน 121 ห้อง ราคา 600-1,600 บาท