อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

จำนวน 11 ห้อง ราคา 800-1,000 บาท