ราชาวดีบ้านกรูด รีสอร์ท

จำนวน 21 ห้อง ราคา 2,200-2,500 บาท