บ้านพักนานาชาติบ้านกรูด

จำนวนที่พัก 43 ห้อง, ราคา 300 - 2,900 บาท