บ้านเขียว บีซ รีสอร์ท

จำนวน 18 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท