บ้านพร้าวไทย รีสอร์ท(หาดน้ำกรูด)

จำนวน 8 ห้อง ราคา 700 บาท