ภูริมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

จำนวน 19 ห้อง ราคา 6,000-20,000 บาท