สวีสบีซ รีสอร์ท

จำนวน 17 ห้อง ราคา 1,000-3,000 บาท