บิวตี้บีซรีสอร์ท

จำนวน 11 ห้อง ราคา 1,300-3,200 บาท