ทวินโลตัส รีสอร์ท แอนด์ สปา

จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 4,500 - 28,000 บาท

http://www.twinlotusresort.com

info@twinlotusresort.com