ฌ ทรอปิคานา ลันตา รีสอร์ท ( Chaw Ka Cher Tropicana )

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 1,400 - 3,900 บาท

http://www.lantatropicanaresort.com

info@lantatropicanaresort.com