ซีเพิร์ล ลันตา

จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 400 - 1,000 บาท