สุขวิไล เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 24 ห้อง, ราคา 250 - 800 บาท