จินนี่ง บีช เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 500 บาท