บ้านดวงแก้ว

จำนวนที่พัก 19 ห้อง ห้อง, ราคา 2,600 - 4,300 บาท

http://www.baanduangkaewhuahin.com

booking@baanduangkaewhuahin.com