โรงแรมเจ็ดพี่น้อง

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 450 - 800 บาท