บ้านอนันตศิลา

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 2,400 - 5,500 บาท