บ้านเนินตะเกียบ หัวหิน (คุณหญิงสุภัทรา)

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 2,000 - 2,500 บาท