เขาตะเกียบ วิลเลจ

จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 2,000 - 2,500 บาท