ศรีจันทร์

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 500 - 1,500 บาท