โรงแรมเฟรชอินน์โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 750 - 1,300 บาท