พนัญชัย หัวหิน

จำนวนที่พัก 33 ห้อง, ราคา 350 - 600 บาท