โรงแรมบ้านบุษรินทร์

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 800 บาท